Kyusho Internatinal Czech Republic
dotaz@kyusho-czech.cz

Team

Jan Kovář

  • Lokalita: Svitavy
  • Specializace: Aikido
  • Tech. stupně: SGL -vedoucí skupiny Svitavy
  • Kontakt: jan.kovar@kyusho-czech.cz | tel. :

Moje cesta ke Kyusho

bude doplněno …………………………………
bude doplněno …………………………………
bude doplněno …………………………………
bude doplněno …………………………………

Moje mise

bude doplněno …………………………………
bude doplněno …………………………………
bude doplněno …………………………………
bude doplněno …………………………………